Hà Nội vẫn cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài

(BĐT) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng quy định: “Trước ngày 1/9/2016, việc cấp Chứng chỉ hành nghề của cá nhân đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng”.

Theo quy định nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD. Còn sau ngày 1/9/2016, Sở Xây dựng sẽ thực hiện cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, kể từ ngày 8/7/2016, Sở sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết của 25 thủ tục hành chính. Cụ thể là các thủ tục: Cấp giấy phép thầu/điều chỉnh Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội; cấp mới/cấp lại Chứng chỉ môi giới bất động sản; cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; cấp Chứng chỉ hành nghề các nghề: kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình…

Đối với việc cấp chứng chỉ/cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hàng nghề định giá bất động sản, Sở Xây dựng vẫn đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ theo Thông báo số 5766/TB-SXD ngày 8/7/2015 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Hải Bình