Hà Nội thanh tra vi phạm quảng cáo

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố.

Đoàn Thanh tra liên ngành có sự tham gia của các Sở: Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Quy hoạch và Kiến trúc và một số cơ quan liên quan.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Đoàn Thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Căn cứ kết quả thanh tra này, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm, sai phép, không phép trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố.            

Trần Tuyết