Đấu thầu theo kiểu “nhắm mắt kê toa”

(BĐT) - Trong Kết luận thanh tra của Sở Y tế TP.HCM về công tác đấu thầu dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền (YHCT) tại Bệnh viện YHCT TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã phát hiện rất nhiều vấn đề trong công tác đấu thầu dược liệu tại bệnh viện này. Trong đó, nổi cộm nhất là việc nhiều HSDT đáng ra phải bị loại nhưng đều đã được “cho qua” và kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn được bên mời thầu phê duyệt bình thường.
Chấm thầu theo kiểu “nhắm mắt kê toa” đang mở đường cho dược liệu kém chất lượng vào bệnh viện công
Chấm thầu theo kiểu “nhắm mắt kê toa” đang mở đường cho dược liệu kém chất lượng vào bệnh viện công

Đáng ra phải hủy thầu

Trong 2 năm 2014 và 2015, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM thực hiện đấu thầu 3 gói thầu là: Gói thầu Mua sắm dược liệu, vị thuốc YHCT năm 2013 (Gói thí điểm) thuộc Dự án Thuốc y tế năm 2013 của 26 bệnh viện; Gói thầu Mua sắm dược liệu, vị thuốc YHCT năm 2013 thuộc Dự án Mua thuốc y tế năm 2013 của Bệnh viện YHCT TP.HCM; và Gói thầu Mua sắm dược liệu, vị thuốc YHCT năm 2015 thuộc Dự án Mua thuốc y tế năm 2014 - 2015 của Bệnh viện YHCT TP.HCM. Quá trình tổ chức đấu thầu tại tất cả các gói thầu này đều xảy ra sai phạm, nghiêm trọng nhất là Gói thí điểm năm 2013.

Cụ thể, tại Gói thí điểm năm 2013, HSDT của Liên danh Công ty TNHH Đông dược Hòa Phú - Công ty TNHH Thiên Ân Dược đã không đáp ứng điều kiện tiên quyết để dự thầu, không có cam kết các dược liệu, vị thuốc YHCT phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định của Dược điển Việt Nam IV, do đó tính hợp lệ của hàng hóa không đạt. Đáng chú ý, HSDT Liên danh nhưng chỉ đánh giá năng lực tài chính của Công ty TNHH Đông dược Hòa Phú (không nêu tiêu chí đánh giá năng lực về tài chính trong HSMT), còn Công ty TNHH Thiên Ân Dược thì không kê khai năng lực tài chính trong HSDT.

Ngoài Liên danh Hòa Phú - Thiên Ân Dược, Kết luận thanh tra còn chỉ rõ những tồn tại trong đấu thầu cung cấp dược liệu vào Bệnh viện YHCT TP.HCM của một số nhà thầu khác như: Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không đáp ứng điều kiện tiên quyết theo HSMT; Liên danh Công ty CP Dược phẩm Khang Minh - Công ty TNHH Đông dược Đông Hưng Đường có Đơn dự thầu và bảo đảm dự thầu không hợp lệ. Đặc biệt, trường hợp của Cửa hàng Dược liệu Vĩnh Sanh, mặc dù có bảo đảm dự thầu không hợp lệ khi giá trị bảo lãnh dự thầu nhỏ hơn 1% tổng giá trị nhóm hàng mà nhà thầu tham gia dự thầu nhưng Bệnh viện YHCT TP.HCM vẫn đánh giá: “Đạt”.

Từ những sai sót nêu trên, Sở Y tế TP.HCM cho rằng, các nhà thầu tham gia Gói thí điểm năm 2013 đáng lẽ phải bị loại vì không đạt điều kiện tiên quyết nhưng chủ đầu tư vẫn cho qua, tổ chức đánh giá HSDT và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu như không có chuyện gì xảy ra. Về nội dung này, Kết luận của Sở Y tế TP.HCM chỉ rõ: Tất cả HSDT Gói thí điểm mua dược liệu, vị thuốc YHCT năm 2013 về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT. Vì vậy, tất cả HSDT phải bị loại theo quy định và huỷ đấu thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu.

Đấu thầu nhưng không công bố thông tin rộng rãi            

Các gói thầu cung cấp dược liệu vào Bệnh viện YHCT TP.HCM đều không tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật đấu thầu về công khai thông tin
Cũng theo Kết luận thanh tra của Sở Y tế TP.HCM, các gói thầu cung cấp dược liệu vào Bệnh viện YHCT TP.HCM đều không tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật đấu thầu về công khai thông tin. Cụ thể, theo Sở Y tế TP.HCM, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu trên đều không được thực hiện đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu theo quy định.

Đặc biệt, Kết luận thanh tra của Sở Y tế TP.HCM còn chỉ ra 2 vi phạm đáng chú ý là tên nhà thầu mua HSMT và tên nhà thầu nộp HSDT trên danh sách của Bệnh viện không đúng với tên nhà thầu nộp HSDT thực tế; và trong quá trình đánh giá HSDT có thành viên vừa tham gia đánh giá HSDT vừa thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu với cùng một gói thầu.

Thực tế sự việc cho thấy, chính việc chấm thầu theo kiểu “nhắm mắt kê toa” của Bệnh viện YHCT TP.HCM đã mở đường cho các nhà thầu cung cấp dược liệu kém chất lượng vào Bệnh viện. Để rộng đường dư luận về vấn đề này, Báo Đấu thầu sẽ làm rõ những sai phạm của Nhà thầu Hòa Phú, cũng như đường đi của dược liệu kém chất lượng mà nhà thầu này đã sử dụng để “qua cổng” bệnh viện công trong số báo tiếp theo.

Thế Vinh - Văn Huyền

Tin liên quan