Công bố kết quả kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng tại Thái Nguyên

Ngày 7/12, tại Thái Nguyên, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị Công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Trưởng đoàn công tác chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Tỏ – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và các thành viên Đoàn công tác; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên...

Theo dự thảo Báo cáo tại Hội nghị, từ ngày 22/8 đến ngày 30/9/2016, Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên; trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát tại 14 sở, ngành, 5 cấp ủy cấp huyện, 1 đảng ủy doanh nghiệp.

Kết quả kiểm tra, giám sát (từ 1/1/2011 đến ngày 30/6/2016) cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, chú trọng triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, trong đó chú trọng nội dung nhiệm vụ PCTN. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về cơ bản được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đúng Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”, góp phần mang lại hiệu quả bước đầu trong công tác PCTN ở địa phương; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong công tác nội chính và PCTN.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát về công tác PCTN

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ, cơ bản đúng pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Công bố kết quả kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng tại Thái Nguyên - ảnh 1

Hội nghị Công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, KT nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong kỳ báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã cho ý kiến chỉ đạo 19 vụ việc, vụ án tham nhũng/38 đối tượng; 34 vụ việc, vụ án kinh tế/56 đối tượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã chủ động, thường xuyên kiểm tra giám sát các tổ chức đảng và đảng viên theo phân cấp quản lý về quản lý tài chính, kinh tế, ngân sách. Qua đó đã phát hiện một số trường hợp tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong sử dụng tài chính, ngân sách, đã xử lý 57 đảng viên vi phạm (8 đảng viên vi phạm về hành vi tham nhũng), chuyển cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự 3 vụ, kiến nghị thu hồi hơn 1,86 tỷ đồng sai phạm.

Ngành Thanh tra đã thực hiện 641 cuộc thanh tra, trong đó có 260 cuộc thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 68,6 tỷ đồng; đã kiến nghị xử lý hành chính 61 người, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc với 7 đối tượng. Các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý về Đảng và hành chính 53 người; cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra 2 vụ/4 bị can; đã thu hồi trên 55 tỷ đồng sai phạm, đạt tỷ lệ khoảng 80%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác số 1 cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế của các cơ quan chức năng như sau: Việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế chưa đồng đều ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; sai phạm, tội phạm tham nhũng, kinh tế được phát hiện còn ít, chủ yếu liên quan đến cán bộ cấp cơ sở; số vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra còn ít; chất lượng điều tra một số vụ án còn hạn chế, để kéo dài; thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp…

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo của Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của Đoàn, thể chế hóa bằng các chương trình, hành động cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm chính trị, chương trình hành động của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng liên quan đến vấn đề PCTN, trong đó chú trọng nhận diện những biểu hiện tự diễn biễn, tự chuyển hóa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức, là căn cứ để xử lý, kỷ luật Đảng.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, sát sao, nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án và công tác bảo vệ Đảng; huy động tối đa sự tham gia của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên phải chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, công tác phát hiện tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế; coi trọng công tác tự thanh tra, kiểm tra; kiểm tra, giám sát. Tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh …

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát khắc phục có hiệu quả, khẩn trương những hạn chế, yếu kém mà Đoàn công tác đã nêu”, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý.


Dangcongsan.vn