Bộ Y tế đề xuất mở rộng các hình thức cơ sở khám, chữa bệnh

(BĐT) - Tại dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Bộ Y tế đã đề xuất mở rộng các hình thức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động và cấp gia hạn giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Y tế cho biết, đề xuất này nhằm tăng cường quản lý điều kiện hoạt động của tất cả các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, kiểm tra và phát hiện kịp thời các trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực để hoạt động nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện đang tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa được quy định cụ thể trong Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, cụ thể bổ sung hình thức: Trung tâm y tế.

Theo dự thảo, các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: a) Bệnh viện; b) Cơ sở giám định y khoa; c) Phòng khám đa khoa; d) Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình; đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền; e) Nhà hộ sinh; g) Cơ sở chẩn đoán; h) Cơ sở dịch vụ y tế; i) Trạm y tế cấp xã và tương đương; k) Trung tâm y tế huyện; l) Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

Chính phủ quy định cụ thể quy định trên và các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội.

Gia hạn giấy phép hoạt động 5 năm/lần

Theo dự thảo, giấy phép hoạt động được cấp lần đầu cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định và được cấp gia hạn 5 năm một lần (thay vì cấp một lần cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện như quy định như hiện nay).

Bộ Y tế cho biết, lý do đề xuất quy định này để tiếp tục kế thừa quy định Luật khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động cho các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay, tránh gây xáo trộn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Đồng thời tiếp tục bổ sung cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở mới bổ sung phù hợp với định hướng phát triển của nhà nước về hệ thống khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời việc bổ sung quy định cấp gia hạn giấy phép hoạt động 5 năm một lần đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ giúp cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát chặt chẽ hơn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, để bảo đảm các cơ sở này đáp ứng các điều kiện tốt nhất có thể để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho cộng đồng.

PV