Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 41,3% điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Theo nghị định này, Bộ Xây dựng sẽ bãi bỏ 41,3% tổng số ĐKKD, đơn giản hóa 43,7% ĐKKD và giữ nguyên 15% ĐKKD.

Trong đó, Bộ đề xuất bãi bỏ 6 ngành nghề, bao gồm: kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine.

Sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hiện Bộ chưa đề xuất bãi bỏ 2 ngành nghề là kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư và kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine.

Các ĐKKD sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm thời gian, thu hẹp lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề… để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. 

Mai Phương