Bộ TN&MT cập nhật 9 ngành, nghề thay đổi điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tiến hành rà soát 23 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sau khi tiến hành rà soát, Bộ đã trình cấp thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền một số văn bản mới có liên quan đến đầu tư, kinh doanh, trong đó có một số điều kiện đầu tư, kinh doanh đã thay đổi.

Trong Công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TN&MT đã cập nhật nội dung về 9 ngành, nghề có điều kiện kinh doanh đã thay đổi theo các văn bản mới.

Trong 9 ngành, nghề có điều kiện kinh doanh đã thay đổi, đáng chú ý có: Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản thay đổi điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản; Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại thay đổi điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy thay đổi điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước thay đổi điều kiện Giấy phép khai thác, sử dụng nước và thay đổi điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước;…             

Hải Bình