Bộ Tài chính: Quốc lộ 1 tăng sai vốn đầu tư gần 1.900 tỷ đồng

Trước kết quả thanh tra của Bộ Tài chính cho thấy 8 dự án nâng cấp quốc lộ 1 tăng sai tổng vốn đầu tư 1.866 tỷ đồng, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường khẳng định, không có thất thoát, tham nhũng tại các dự án này.
Bộ Tài chính: Quốc lộ 1 tăng sai vốn đầu tư gần 1.900 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, năm 2015 Bộ đã thanh tra 8 dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 1 sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tại 8 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của 8 dự án hơn 53.000 tỷ đồng, trong đó phần thuộc phạm vi thanh tra có tổng chiều dài 438 km (chiếm một nửa chiều dài toàn tuyến) với mức đầu tư 27.832 tỷ đồng (chiếm 52% tổng mức đầu tư được phê duyệt).

Bộ Tài chính phát hiện công tác lập, phê duyệt tổng mức đầu tư ở 8 dự án này được điều chỉnh tăng 1.866 tỷ đồng. Trong số này, các hạng mục công trình bổ sung chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng 192 tỷ đồng; lập dự toán thiết kế không đúng 330 tỷ đồng; nghiệm thu thanh toán tăng không đúng 274 tỷ đồng; lập tăng về khối lượng, đơn giá là 395 tỷ đồng; tăng đền bù giải phóng mặt bằng là 567 tỷ đồng; tăng chi phí dự phòng 135 tỷ đồng...

Bộ Tài chính phân tích, khoản tăng sai về chi phí giải phóng mặt bằng do tính sai đơn giá đền bù đất; tính sai diện tích đất đền bù; tính trùng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đền bù di dời công trình điện, thông tin liên lạc không đúng chế độ quy định.

Căn cứ kết quả thanh tra này, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các ban quản lý và đơn vị liên quan rà soát để điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư số tiền 1.866 tỷ đồng nêu trên.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bộ Giao thông đang soạn thảo văn bản giải trình tới Thủ tướng về nội dung thanh tra của Bộ Tài chính. Do dự án cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2015 nên Bộ Giao thông thống nhất áp dụng một số cơ chế đặc thù cho các địa phương để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, trả lương cho người lao động...

"Tổng vốn dự án điều chỉnh không phải do thất thoát, tham nhũng mà việc điều chỉnh các hạng mục để phù hợp thực tế, theo đúng quy định", Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định.

Cuối năm 2015, toàn dự án mở rộng quốc lộ 1 dài gần 1.500 km từ Hà Nội đến Cần Thơ được hoàn thành, sớm hơn 12 tháng so với thời gian mà Quốc hội giao. Dự án đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội. Bộ Giao thông Vận tải được giao sử dụng vốn nhà nước, vốn xã hội hóa để mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 mở rộng 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa.

Theo Đoàn Loan
VnExpress