Bộ luật Hình sự chỉ nên sửa những lỗi kỹ thuật

(BĐT) - Dự kiến, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS). Theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội thì dự án Luật này sẽ được trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, các thành viên của Hội đồng thẩm định Dự án Luật do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu là Chủ tịch đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm khắc phục những sai sót của BLHS số 100/2015/QH13, bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi của BLHS, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm tốt hơn quyền của người phạm tội.

Với phạm vi của một dự án Luật sửa đổi, bổ sung và với thời gian hạn hẹp phải bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật này vào Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016), Hội đồng thẩm định nhất trí với quan điểm là Dự thảo Luật chủ yếu tập trung sửa đổi, bổ sung những điều khoản của BLHS có lỗi kỹ thuật không thể giải thích hoặc thống nhất hướng dẫn và nếu không sửa sẽ ảnh hưởng đến việc áp dụng thống nhất pháp luật; không sửa đổi các chính sách lớn đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Cũng theo Hội đồng thẩm định, nội dung của BLHS có liên quan mật thiết với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có trên 40 điều viện dẫn các điều khoản của BLHS năm 2015; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự có trên 50 điều viện dẫn các điều khoản của BLHS năm 2015), nên với phạm vi sửa đổi, bổ sung như trên sẽ bảo đảm việc sửa đổi BLHS không làm ảnh hưởng đến việc thi hành các luật đang lùi hiệu lực cùng BLHS.

Về việc sửa đổi Điều 292 về kinh doanh trái phép qua mạng, Hội đồng thẩm định vẫn còn 2 loại ý kiến. Đa số ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí với việc sửa đổi Điều 292 theo hướng thu hẹp phạm vi xử lý hình sự về tội danh này. Cụ thể, thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự bằng cách nâng cao mức định lượng thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng; bỏ dấu hiệu định lượng doanh thu tại các cấu thành định tội và định khung tăng nặng để đảm bảo tính thống nhất của BLHS; bỏ Điểm e Khoản 1 Điều 292 để giới hạn phạm vi áp dụng của điều luật.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị cân nhắc tính hợp lý của quy định tại Điều 292, vì BLHS năm 2015 đã bỏ tội kinh doanh trái phép so với BLHS năm 1999. Do vậy, theo Điều 292 của BLHS năm 2015 thì cùng một hành vi kinh doanh các lĩnh vực nêu tại Điều này, nếu tiến hành trên mạng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn nếu tiến hành ngoài đời thực thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự là bất hợp lý.    

Thu Giang