Bộ GTVT yêu cầu thu hồi gần 11 tỷ đồng qua thanh tra

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai tổng số 28 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Trong đó, có 14 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, 12 cuộc thanh tra chuyên ngành và 2 cuộc hậu kiểm.
Thanh tra Bộ GTVT đã kiến nghị xử phạt các vi phạm hành chính trong kiểm soát tải trọng phương tiện. Ảnh: Doãn Công
Thanh tra Bộ GTVT đã kiến nghị xử phạt các vi phạm hành chính trong kiểm soát tải trọng phương tiện. Ảnh: Doãn Công

Kết quả thanh tra, kiểm tra hành chính đã yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ GTVT số tiền gần 11 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về quỹ khen thưởng của đơn vị trên 1,2 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ giá trị thanh toán số tiền trên 1.256 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 2 thông tư; kiến nghị xử lý trách nhiệm, xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân có vi phạm, nhất là trong hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Qua công tác rà soát, đôn đốc, xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT đã thu hồi về ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

Theo tổng hợp của Bộ GTVT, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành và các Sở GTVT trên toàn quốc đã thực hiện tổng số 50.806 cuộc thanh tra, kiểm tra; quyết định xử phạt 48.944 vụ vi phạm với số tiền trên 181 tỷ đồng; tạm giữ 280 ô tô; đình chỉ hoạt động 586 bến và 397 phương tiện thủy nội địa; giám sát 343 kỳ sát hạch lái xe ô tô.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Bộ GTVT đã tiếp 56 lượt công dân với 55 vụ việc, đồng thời, tiếp nhận và xử lý 494 đơn thư.              

Bích Thảo