Bộ Công Thương gỡ vướng cho doanh nghiệp kinh doanh khí

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành việc soạn thảo Nghị định đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ và các thủ tục do pháp luật quy định, đồng thời tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành. 

Điều kiện kinh doanh khí hiện hành được quy định tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP. Các quy định tại nghị định này đang đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh năng lượng và giảm thiểu gian lận thương mại, tuy nhiên vẫn có một số điểm bị cho là rào cản đối với doanh nghiệp. Đơn cử như Nghị định 19/2016/NĐ-CP đưa ra điều kiện quá cao về cơ sở vật chất như số lượng bình gas quá nhiều, kho chứa quá lớn… Những điều kiện này vừa không phù hợp với yêu cầu của thị trường, lại vừa gây khó khăn, tạo rào cản rất lớn cho các DN nhỏ muốn gia nhập thị trường, tạo vị thế độc quyền cho các doanh nghiệp lớn.         

Trung Hiếu