Bệnh viện Tâm thần Nghệ An: Quyết toán 2 gói thầu cao hơn thực tế

(BĐT) - Kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính, phí, lệ phí; các khoản thu, chi khác và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An của Thanh tra tỉnh Nghệ An đã chỉ ra không ít sai phạm tại đơn vị này.

Qua thanh tra công tác quản lý đầu tư XDCB, Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, Dự án Đầu tư, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An cho phép thực hiện tại Quyết định số 4978/QĐ-UBND.CNXD ngày 30/9/2009. Ngày 11/8/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3797/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 43,7 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ Dự án, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện một số tồn tại. Cụ thể, hồ sơ thiết kế thi công cải tạo nhà bệnh nhân nam, nữ cấp tính thiếu bản vẽ chi tiết; công tác giám sát thi công (do Ban QLDA xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị Nghệ An thực hiện) còn thiếu chặt chẽ, một số hạng mục không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với thiết kế được duyệt nhưng vẫn được nghiệm thu thanh toán. Đặc biệt, qua thanh tra 2 gói thầu xây lắp với giá trị được kiểm tra hơn 36,5 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Nghệ An phát hiện, giá trị phê duyệt quyết toán cao hơn so với thực tế thi công, phải thu hồi với số tiền là hơn 346,4 triệu đồng.

Không chỉ phát hiện vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An phát hiện Bệnh viện Tâm thần Nghệ An còn để xảy ra sai phạm trong quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí. Cụ thể, tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh, Bệnh viện không nộp đầy đủ vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi, mà tự chi tại đơn vị với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Một số khoản thu thuộc nguồn viện phí nhưng Bệnh viện lại hạch toán vào nguồn thu khác với số tiền hơn 924,8 triệu đồng. Việc làm này không phù hợp với quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.               

Bích Khánh