256 văn bản liên quan đến một tờ khai hải quan

(BĐT) - Theo Cục Hải quan TP.HCM, hiện có khoảng 256 văn bản quy định về quản lý chuyên ngành, trong đó có 20 luật và pháp lệnh mà cơ quan hải quan phải xử lý trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. 

Trên thực tế, cơ quan quản lý chuyên ngành chiếm đến 72% thời gian thông quan hàng hóa so với 28% của cơ quan hải quan.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.HCM cam kết cắt giảm 50% thời gian làm thủ tục hải quan; đồng thời, kiến nghị các cơ quan kiểm tra chuyên ngành phối hợp cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục chuyên ngành từ 10 - 15 ngày xuống còn 5 - 7 ngày theo quy định.              

Văn Huyền