10 năm, thiệt hại 60.000 tỷ đồng do tham nhũng

(BĐT) - Theo số liệu được công bố tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, 10 năm qua các vụ án, vụ việc tham nhũng được phát hiện đã gây ra thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng và trên 400 ha đất; trên 4.670 tỷ đồng và hơn 219 ha đất đã được thu hồi.

Toàn ngành Thanh tra và các cấp, các ngành đã triển khai hàng nghìn cuộc thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực. Ngoài kết quả đạt được, một số vụ án lớn chưa quy trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu (10 năm qua xử lý hình sự 118 trường hợp; xử lý kỷ luật 800 trường hợp, kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực). Quy định của pháp luật về nộp lại quà tặng còn hình thức, thiếu khả thi.

Hội nghị nhất trí việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng theo hướng đưa ra các chế tài về chính trị, hành chính, kinh tế, cùng với các chế tài về hình sự đã có tạo khung pháp lý tổng thể ngăn chặn, răn đe và trừng phạt tham nhũng.    

Trần Kiên