10 năm, Bộ Tư pháp tự phát hiện 22 trường hợp tham nhũng

Từ năm 2005 đến 2015, qua công tác tự kiểm tra, Bộ Tư pháp đã phát hiện và xử lý 22 trường hợp về hành vi tham nhũng, ban hành 33 quyết định thu hồi tài sản tham nhũng với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng.
10 năm, Bộ Tư pháp tự phát hiện 22 trường hợp tham nhũng, thu hồi tài sản với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng - Ảnh minh họa: TNO
10 năm, Bộ Tư pháp tự phát hiện 22 trường hợp tham nhũng, thu hồi tài sản với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng - Ảnh minh họa: TNO

Ngày 4.3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng. Theo báo cáo, từ năm 2005 đến 2015, qua công tác tự kiểm tra, Bộ đã phát hiện và xử lý 22 trường hợp về hành vi tham nhũng.

Trong hoạt động thanh tra ngành, Bộ đã tập trung vào một số lĩnh vực công tác có thể có những sơ hở hoặc nhũng nhiễu làm nảy sinh hành vi tham nhũng như: công tác tổ chức cán bộ, quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản…   chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc, kịp thời hạn chế tồn tại. Qua thanh tra, Chánh thanh tra Bộ đã ban hành 33 quyết định thu hồi tài sản tham nhũng với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng. 

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề xuất sửa đổi toàn diện luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành. Trong đó cần sửa đổi, bổ sung các quy định của luật theo hướng mở rộng khái niệm quà tặng bao gồm cả lợi ích vật chất và các các lợi ích khác, quy định rõ về định mức quà tặng tối đa; trách nhiệm kê khai, thông báo về việc nhận quà tặng; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sự việc tham nhũng...

Bên cạnh đó, hoàn thiện quy định về bảo vệ người tố cáo, người cung cấp thông tin vụ việc tham nhũng nhằm tạo điều kiện để người dân, cán bộ, công chức mạnh dạn tố cáo tham nhũng.

Theo Thái Sơn
Thanh Niên

Tin liên quan