Nhà thầu có giá thấp nhất đã trượt thầu không thỏa đáng?

(BĐT) - Công ty TNHH Khánh Đạt cho rằng: “Lý do Công ty TNHH Khánh Đạt không trúng thầu mà Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc (Bên mời thầu) nêu trong Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là không thỏa đáng”.

Ngày 15/2/2016, Báo Đấu thầu nhận được Đơn kiến nghị của Công ty TNHH Khánh Đạt đề ngày 4/2/2016 phản ánh về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Hệ thống đường phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng kết hợp dân sinh tỉnh Vĩnh Phúc; hạng mục Các tuyến đường trên địa bàn huyện Sông Lô (gói thầu số 02).

Theo phản ánh của Công ty TNHH Khánh Đạt, ngày 4/2/2016, Công ty TNHH Khánh Đạt nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp nêu trên. Tuy nhiên, căn cứ vào Biên bản mở thầu ngày 11/1/2016, giá dự thầu của Công ty TNHH Khánh Đạt là thấp nhất so với 6 nhà thầu tham dự thầu, kể cả trước và sau khi giảm giá.

Công ty TNHH Khánh Đạt cho rằng: “Lý do Công ty TNHH Khánh Đạt không trúng thầu mà Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc (Bên mời thầu) nêu trong Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là không thỏa đáng”. Do đó, Công ty TNHH Khánh Đạt đề nghị Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và giải quyết kiến nghị cho nhà thầu để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Ban biên tập

Tin liên quan