“Món nợ” hơn 1,2 tỷ đồng của VINACCO: Nhà thầu nói không, chủ đầu tư bảo có

(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam – Công ty CP - VINACCO khăng khăng cho rằng Chủ đầu tư - Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM thiếu tôn trọng Nhà thầu khi “loan tin” về việc nhà thầu chây ì, không chịu hoàn trả phần vốn cấp thừa hơn 1,2 tỷ đồng, trong khi chưa có thông báo nào về món nợ này. 
“Món nợ” hơn 1,2 tỷ đồng của VINACCO: Nhà thầu nói không, chủ đầu tư bảo có

Tuy nhiên, Chủ đầu tư cho rằng: “Nhà thầu không nhận được thông báo là không đúng sự thật”

“Nhà thầu không nhận được thông báo là không đúng sự thật”

Để chứng minh thành ý của Chủ đầu tư, ông Ngô Thành Huy – Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình của Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (Trung tâm) cho biết: “Trung tâm đã nhiều lần gửi thư mời họp và văn bản đến Tổng công ty nên việc “Tổng công ty chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của Trung tâm và cũng như chưa có một buổi làm việc nào giữa hai bên về nội dung hoàn trả phần vốn cấp thừa nêu trên” (như đã phản ánh với Báo Đấu thầu) là không đúng sự thật”. Chủ đầu tư đưa ra dẫn chứng cụ thể về việc có thông báo sự việc với VINACCO, có thể kể đến như: Công văn số 338/CV-CNSH đề ngày 3/10/2016, Thư mời họp (3 lần); Công văn số 115/CV-CNSH đề ngày 14/5/2015…

“Việc gửi thông báo tới các 23 đơn vị có liên quan, trong đó có Báo Đấu thầu, là không có động cơ gì khác ngoài việc nhanh chóng thu hồi về ngân sách số tiền cấp thừa của Dự án. Chúng tôi nghĩ rằng, nhờ sự can thiệp của các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian qua thì sự việc mới tiến triển và được giải quyết. Điều đó mang lại sự thỏa đáng trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm với vai trò được giao là chủ đầu tư dự án quan trọng của Thành phố”, đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh.

Còn đối với nguyện vọng của VINACCO về việc “tổ chức buổi họp với Sở Tài chính”, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Ngô Thành Huy cho biết: “Chủ đầu tư đã tổ chức 2 cuộc họp vào ngày 24/3/2016 và ngày 28/3/2016 với Sở Tài chính và các sở, ngành của Thành phố để làm rõ một số nội dung liên quan. Riêng đối với VINACCO, Chủ đầu tư đã tổ chức 2 cuộc họp. Cuộc họp thứ nhất là cuộc họp chung với một số nhà thầu và cơ quan liên quan vào chiều ngày 1/4/2016. Cuộc họp thứ hai giữa đại diện của Chủ đầu tư và Nhà thầu là vào ngày 2/4/2016.

Tuy nhiên, qua thông tin trao đổi qua lại giữa hai bên, có thể dễ dàng lý giải được sự bức xúc của nhà thầu như Báo Đấu thầu đã phản ánh tại số báo 60 ra ngày 1/4/2016. Nhà thầu thì mong muốn sớm làm rõ thông tin ngay sau khi nhận được thông báo “đòi nợ” của Chủ đầu tư (Công văn gửi Chủ đầu tư đề ngày 16/3/2016), trong khi Chủ đầu tư lại phản hồi quá chậm, mãi tới các ngày 1 và 2/4/2016, các cuộc họp mới được tổ chức theo đề nghị của Nhà thầu.

Nhà thầu cam kết sẽ tuân thủ khi có kết luận của Sở Tài chính

Thông tin về nội dung trao đổi tại các cuộc họp nêu trên, ông Ngô Thành Huy cho biết, tại cuộc họp chung, các bên đã giải trình và thảo luận làm rõ hai phần công việc mà VINACCO có kiến nghị xem xét lại kết quả phê duyệt tại Quyết định số 11339/QĐ-STC ngày 13/11/2013 của Sở Tài chính TP.HCM (Sở TC) với tổng giá trị xuất toán là 1,217 tỷ đồng. Trong đó, phần giá trị xuất toán do Kiểm toán đề nghị là khoảng 846 triệu đồng; phần giá trị xuất toán do Sở TC phê duyệt là khoảng 371 triệu đồng.

Trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, VINACCO đồng ý nộp tiền đặt cọc bằng tiền mặt vào tài khoản của chủ đầu tư với số tiền là 846 triệu đồng
Tại cuộc họp này, đại diện VINACCO cho rằng: “Nhà thầu chưa đồng ý việc đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Sở TC đã cắt đơn giá đấu thầu và Sở TC cắt luôn cả khối lượng đã thi công”. Lý do mà Nhà thầu đưa ra là “hợp đồng đã ký là hợp đồng theo đơn giá. Đơn giá thanh toán là đơn giá thực tế”.

Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH AFC Việt Nam vẫn bảo lưu kết quả kiểm toán: “Báo cáo kiểm toán đã phát hành là phù hợp với chuẩn mực kiểm toán số 1000, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành”. Tương tự, Kho bạc Nhà nước TP.HCM (KBNN) cũng khẳng định: “KBNN đã thực hiện thanh toán cho Dự án đúng theo quy định hiện hành. KBNN căn cứ vào hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán theo hợp đồng”.

Nêu ý kiến về sự việc này, đại diện đơn vị tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Thái An cho rằng: “HSMT được lập theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 6/1/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong HSMT có quy định đơn giá nhà thầu dự, nhà thầu phải chịu trách nhiệm và không phải là đơn giá do Nhà nước quy định. Trong quá trình đánh giá HSDT, đơn vị tư vấn đấu thầu đã có báo cáo cho Chủ đầu tư về việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch. Chủ đầu tư có báo cáo thẩm định và không có ý kiến về đơn giá bất thường gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BKH không quy định là phải đánh giá sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch bằng phân tích đơn giá. Theo quy định, HSMT có đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp”.

Còn Sở TC. TP.HCM cơ quan này cho rằng: “Chủ đầu tư cần làm việc với đơn vị tư vấn đấu thầu, đơn vị thi công, đơn vị kiểm toán độc lập xác định cụ thể trách nhiệm của các bên có liên quan đến các nội dung: đấu thầu, chọn tư vấn, tổ chức lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu, hợp đồng với đơn vị thi công, báo cáo kiểm toán dự án hoàn thành”.

Ông Ngô Thành Huy thông tin thêm, tại cuộc họp, các bên vẫn chưa có được ý kiến thống nhất. Ngày 4/4/2016, các bên đã có ý kiến chính thức bằng văn bản để Chủ đầu tư tổng hợp và báo cáo Sở TC cùng ngày. Căn cứ trên ý kiến giải trình của các bên, Sở TC sẽ xem xét và ra quyết định “phân xử” cuối cùng để giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài. Cả Chủ đầu tư và Nhà thầu đều cam kết có trách nhiệm cùng phối hợp để làm việc với các bên liên quan đến việc quyết toán dự án hoàn thành trong tháng 4/2016.

Dù kết quả cuối cùng như thế nào, VINACCO cam kết sẽ thực hiện quyết định của Sở TC về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành. Để thể hiện sự cam kết, trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, VINACCO đồng ý nộp tiền đặt cọc bằng tiền mặt vào tài khoản của Trung tâm với số tiền là 846 triệu đồng. Sau khi có quyết định của Sở TC, các bên thống nhất là “trong thời hạn 5 ngày, Nhà thầu sẽ nộp tiền vào KBNN với số tiền phải thu hồi được ghi trong quyết định (nếu có); đồng thời, Trung tâm sẽ trả lại tiền đặt cọc là 846 triệu đồng cho Nhà thầu”.

Nhóm phóng viên

Tin liên quan