Chậm giải quyết kiến nghị của nhà thầu

(BĐT) - Báo Đấu thầu vừa nhận được phản ánh từ Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín và Công ty TNHH Châu Phương về việc nhà thầu chưa nhận được quyết định giải quyết kiến nghị của người có thẩm quyền dù đã quá thời hạn theo quy định.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trước đó, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 182/QLĐT-ĐT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc đề nghị giải quyết kiến nghị của nhà thầu đối với kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Toàn bộ chi phí xây dựng và chi phí dự phòng thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo phản ánh của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín và Công ty TNHH Châu Phương, do không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên, Liên danh tiếp tục có văn bản kiến nghị gửi đến người có thẩm quyền và Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đã thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị (TVGQKN) và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị. Tuy nhiên, theo Liên danh này, nhà thầu vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết kiến nghị của người có thẩm quyền (UBND tỉnh Bình Định).

Tại Công văn số 182/QLĐT-ĐT, Cục Quản lý đấu thầu đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định: Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng tư vấn báo cáo người có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên theo đúng quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 92 Luật Đấu thầu năm 2013, đồng thời gửi quyết định này tới Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín và Công ty TNHH Châu Phương, tránh trường hợp nhà thầu tiếp tục có kiến nghị kéo dài.

Ngoài ra, Cục Quản lý đấu thầu nêu rõ, theo quy định tại Khoản 4 Điều 120 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong văn bản trả lời kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu phải có kết luận về nội dung kiến nghị. Trường hợp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là đúng thì phải nêu rõ biện pháp, cách thức và thời gian để khắc phục hậu quả (nếu có). Trường hợp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là không đúng thì trong văn bản trả lời phải giải thích rõ lý do.

Liên quan đến nội dung phản ánh của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín và Công ty TNHH Châu Phương, Báo Đấu thầu đã có bài viết “Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định: Điểm nóng khiếu nại đấu thầu” trên số báo 37 ra ngày 1/3/2016. Theo thông tin mà Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín và Công ty TNHH Châu Phương cung cấp, Hội đồng TVGQKN đã xác định là doanh thu trung bình từ hoạt động xây dựng của nhà thầu trúng thầu – Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Tường trong 3 năm (theo hồ sơ dự thầu mà nhà thầu trúng thầu cung cấp) chỉ đạt xấp xỉ 5 tỷ đồng, không đạt so với yêu cầu của HSMT là 6,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là Hội đồng TVGQKN lại kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Hoài Nhơn chỉ đạo UBND xã Hoài Hải (Chủ đầu tư/Bên mời thầu) kiểm tra lại doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Tường.

Nhóm phóng viên

Tin liên quan