Bị tố sửa hồ sơ mời thầu, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự nói gì?

(BĐT) - Ngày 4/3, Báo Đấu thầu nhận được công văn phản hồi của Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Cát Tường về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ thi hành án dân sự năm 2015”.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Hồ sơ mời thầu bị sửa

Theo phản ánh của Công ty TNHH Cát Tường (đăng tải trên Báo Đấu thầu số 31 và 33 ra ngày 22 và 23/2/2016), Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bên mời thầu của gói thầu nêu trên) đã vi phạm trình tự thủ tục đấu thầu với nhiều nội dung như: lập và công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu; hồ sơ mời thầu có nhiều điểm bất thường…

Trong Công văn gửi tới Báo Đấu thầu, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã thừa nhận là “hồ sơ mời thầu không ghi ngày phát hành, không ghi tên của người có thẩm quyền ký phát hành hồ sơ, có một số điểm đánh dấu, sửa chữa tại trang 33, 34, 75, 82…” đúng như Công ty TNHH Cát Tường đã phản ánh.

Để xảy ra sai sót này, Bên mời thầu giải thích là “do lỗi của bộ phận phát hành” của Bên mời thầu. Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự cũng cho biết: “Đã có văn bản sửa đổi hình thức hồ sơ mời thầu và gửi đến các nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu theo đúng quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu”.

Liên quan đến việc hồ sơ mời thầu không có dấu giáp lai, Bên mời thầu lý giải: Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT không quy định bắt buộc đối với nội dung “đóng dấu giáp lai các trang của hồ sơ mời thầu và “ghi chức danh của người có thẩm quyền phát hành hồ sơ mời thầu”. Tuy nhiên, bản gốc hồ sơ mời thầu đã được người có thẩm quyền của bên mời thầu ký từng trang văn bản đảm bảo các yêu cầu về hồ sơ mời thầu của Luật Đấu thầu.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

Liên quan đến việc đăng tải thông tin đấu thầu của gói thầu này, Công ty TNHH Cát Tường cho biết là nhà thầu đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ mời thầu. Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã thay đổi ngày đóng thầu từ ngày 25/2/2016 sang ngày 11/3/2016 nhưng không hề có thông báo chính thức trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Giải đáp vấn đề này, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự thừa nhận là có việc thay đổi thời gian phát hành hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự khẳng định Bên mời thầu đã tuân thủ đúng quy định về việc đăng tải thông tin về đấu thầu.

Cụ thể, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự giải trình: “ngày 15/1/2016, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã đăng tải Thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu số 10 với nội dung “phát hành hồ sơ mời thầu từ 9 giờ ngày 20/1/2016 và thời điểm đóng thầu là trước 9 giờ ngày 25/2/2016”.

Sau đó, Bên mời thầu có thay đổi thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu. Tuy nhiên, Bên mời thầu đăng tải Thông báo thay đổi thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu trên Báo Đấu thầu số 16 ra ngày 20/1/2016 với nội dung: “thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu từ 9 giờ ngày 2/2/2016 và thời điểm đóng thầu là trước 9 giờ 15 phút ngày 11/3/2016”.

Trần Nam

Tin liên quan