Thiết kế tối thiếu 3 mẫu nhà ở cho người nghèo lựa chọn

(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

Theo quy định của Thông tư, UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà ở điển hình cho người nghèo phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương (kèm theo dự toán kinh phí, dự trù vật liệu chủ yếu).     

B. T