Hậu Giang: Xin cơ chế giao đất không qua đấu giá

(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn Tỉnh, trong phần đất dự kiến thực hiện các dự án hạ tầng, có một phần diện tích đất hiện do địa phương đang quản lý mà không phải bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn, đất thuộc diện Nhà nước quản lý khi giao đất, cho thuê đất phải thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ). Do đó, quá trình thực hiện các dự án thuộc diện này thường gặp nhiều vướng mắc.

Cụ thể, việc tổ chức đấu giá đối với phần đất do địa phương quản lý mà không phải BTGPMB (phần đất công) nằm liền kề hoặc nằm xen kẽ với đất dân thì nhà đầu tư trúng đấu giá có thể không phải là nhà đầu tư của dự án có phần đất dân quản lý. Ngoài ra, khi tổ chức đấu giá thành công phần đất do địa phương quản lý mà không phải BTGPMB (đất công), giá đất tại dự án sẽ tăng cao so với thời điểm ban đầu, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện công tác GPMB của dự án không đấu giá.

Để có cơ sở triển khai dự án  đúng quy định, UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản đề nghị Bộ TN&MT xem xét thống nhất: Đối với các dự án có một phần diện tích đất hiện do địa phương quản lý (đất công) mà không phải BTGPMB và một phần diện tích đất do dân đang sử dụng phải BTGPMB thì tiến hành giao đất hoặc cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với phần đất do Nhà nước quản lý.

Ngô Ngãi