Hà Nội yêu cầu công bố thông tin đấu giá đất trên Báo Đấu thầu

(BĐT) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. 

Hà Nội yêu cầu công bố thông tin đấu giá đất trên Báo Đấu thầu - ảnh 1
Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện thông báo Thư mời đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Viêc công bố Thông báo Thư mời đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện trên Báo Đấu thầu cùng với 2 đơn vị báo chí thuộc UBND Hà Nội, Thành ủy Hà Nội và một số cổng thông tin điện tử của Hà Nội.

Theo Chỉ thị, để tăng cường quản lý nhà nước, tăng cường công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận huyện, thị xã và cá nhân liên quan thực hiện các giải pháp đồng bộ. Một trong nhiều giải pháp quan trọng được Chỉ thị nêu rõ là thực hiện công khai, minh bạch, quán triệt sâu sắc phương châm 5 rõ của Thành ủy: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” trong tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Trâm Anh