Hà Nam: Chênh lệch hơn 50 tỷ đồng qua đấu giá quyền sử dụng 245 lô đất

(BĐT) - Theo Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, trong tháng 1/2017, trên địa bàn Tỉnh đã có 9 cuộc bán đấu giá với 245 lô đất được bán đấu giá quyền sử dụng đất. Giá khởi điểm của 245 lô đất này là hơn 95,1 tỷ đồng, giá trúng đấu giá là hơn 145,4 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch thông qua bán đấu giá đạt 50,261 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian này, huyện Kim Bảng đã tiến hành đấu giá thành công 216 lô đất với tổng diện tích 25.329m2, trong đó có 3 phiên đấu giá có số lượng lô đất được đấu giá khá lớn từ 66 - 77 lô đất. Giá khởi điểm của 216 lô đất này là gần 85 tỷ đồng, giá trúng đấu giá là hơn 130 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch thông qua bán đấu giá đạt 45 tỷ đồng.

Riêng thành phố Phủ Lý, với 2 lô đất chỉ có tổng diện tích 150,7m2 nhưng số tiền chênh lệch thu về thông qua bán đấu giá lên tới 4,675 tỷ đồng. Số lượng người tham gia đấu giá 2 lô đất này là 27 người.

Hải Bình