Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau - ảnh 1