Đấu giá Cây cao su thanh lý

Đấu giá Cây cao su thanh lý

14/11/2016 - 00:00
(BĐT) - Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau: