Đấu giá Quyền khai thác gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đấu giá Quyền khai thác gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

22/02/2017 - 16:07
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác lô gỗ rừng trồng do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển giao như sau: