Thông báo hủy Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo hủy bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Tổng diện tích: 590 m2; Mục đích sử dụng đất là thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng 50 năm; Hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 13, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng giá khởi điểm: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 19/6/2018 đến ngày 09/7/2018 (trong giờ hành chính).

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12/7/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Điện thoại: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509 - 01658659334; Fax: (0262) 3707879).