Thông báo Đấu giá Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thuê tại thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công ty cổ phần Đấu Giá Thuận Phát tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Thông báo Đấu giá Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thuê tại thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tài sản thứ 1: Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thuê tại khu phố số 4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản thứ 2: Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thuê tại số 66, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đăk Lăk

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Công ty Thực phẩm Miền Bắc chuyển nhượng cho công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam để cấn trừ nợ.

Giá khởi điểm của tài sản:

Tài sản thứ 1: 1.855.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi năm triệu đồng)

Tài sản thứ 2: 4.265.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm sáu mươi năm triệu đồng)

Giá trên không bao gồm việc chuyển quyền sử dụng đất

Tiền đặt trước tài sản thứ 1:  50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Tiền đặt trước tài sản thứ 2: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

Bước giá tài sản thứ 1:  3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

Bước giá tài sẩn thứ 2: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 06/02/2017 (Trong giờ hành chính).

-  Thời gian tham khảo, mua hồ sơ: Ngày 08/02/2017 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ: Ngày 09/02/2017 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian xem tài sản, nộp tiền đặt trước: Ngày 10/02/2017 (Trong giờ hành chính)

- Địa chỉ xem tài sản thứ 1:  Khu phố số 4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ xem tài sản thứ 2: Số 66, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đăk Lăk

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

Tài sản thứ 1: Dự kiến vào hồi 09 giờ 00 ngày 22/02/2017

Tài sản thứ 2: Dự kiến vào hồi 14 giờ 00 ngày 22/02/2017

 Tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đấu Giá Thuận Phát. Địa chỉ: số 92 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đấu Giá Thuận Phát; Địa chỉ: Số 92 đường Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

ĐT: 04.32323235.