Ngày 9/10/2018, đấu giá vật tư, khí tài xăng dầu cấp 5 tại Hà Nội

(BĐT) - Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng thông báo đấu giá tài sản là vật tư, khí tài xăng dầu cấp 5 đã có quyết định xử lý vào ngày 09/10/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Là vật tư, khí tài xăng dầu cấp 5 (sau đây gọi là tài sản).

* Gói số 1: Tổng trọng lượng 16.943 kg; giá khởi điểm: 101.658.000 đồng.

* Gói số 2: Tổng trọng lượng 12.347 kg; giá khởi điểm: 80.255.500 đồng.

* Gói số 3: Tổng trọng lượng 26.762 kg; giá khởi điểm: 219.448.400 đồng.

* Gói số 4: Tổng trọng lượng 38.671 kg; giá khởi điểm: 270.697.000 đồng.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Tham khảo mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản, đi xem thực tế tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức mở hồ sơ đấu giá:

- Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 05/10/2018. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung đoàn 664, địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Khi đến mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp cho Hội đồng Đấu giá tài sản các giấy tờ sau:

+ Giấy giới thiệu người đến mua hồ sơ (bản chính);

+ CMND/ CCCD của người được giới thiệu đến mua hồ sơ (bản sao).

- Đăng ký đi xem tài sản: Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 01/10/2018.

- Đi xem thực tế tài sản đấu giá:  Ngày 02/10/2018 và ngày 03/10/2018, tại các kho quản lý tài sản.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 04/10/2018 và ngày 05/10/2018. Phương thức nộp tiền đặt trước theo hồ sơ mời tham gia đấu giá.

4. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 09/10/2018.

- Địa điểm: Tại Trung đoàn 664, địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

* Lưu ý: Thời gian thực hiện các thủ tục trên vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Kỹ thuật/ Cục Xăng dầu/ Tổng cục Hậu cần. Số 5 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.  ĐT:069536265 hoặc Đ/c Mạnh thành viên Hội đồng Đấu giá tài sản (0984695403) và Đ/c Khánh nhân viên Văn thư Trung đoàn 664 (0976859567).