Ngày 8/1/2019, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Vitaly

(BĐT) -Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Vitaly do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu vào ngày 8/1/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Vitaly

Địa chỉ: Đường N1 - Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn - Khu phố Bình Phú - phường Bình Chuẩn - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; ...

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 9.782 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 19.564.000.000 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      2.000.000 cổ phần

Số lô cổ phần đưa ra đấu giá: 1 lô

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     2.000.000 cổ phần (1 lô)

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: từ 11/12/2018 đến ngày 19/12/2018

+ Địa điểm: trụ sở của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: chậm nhất ngày 25/12/2018

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/12/2018 đến 15h30 ngày 28/12/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 14 giờ 45 phút ngày 08/01/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          15h00 ngày 08/01/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/01/2019 đến 16 giờ ngày 15/01/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 09/01/2019 đến ngày 11/01/2019