Ngày 7/9/2018, đấu giá xe ô tô cấp 5 tại thành phố Hà Nội

(BĐT) - Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Tổng tham mưu thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Cục Tiêu chuẩn – Đo lường –Chất lượng/ Bộ Tổng Tham mưu, Số 11 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Danh mục tài sản bán đấu giá:

Gồm 06 xe ô tô cấp 5 như sau: 

TT

Nhãn xe máy

Kiểu xe máy

Số khung

Số máy

Đơn vị quản lý

1

UAZ-31512

Chỉ huy

554127

801305

Cơ quan Cục (HN)

2

PAZ-320547

Xe ca

40003302

41012027

Cơ quan Cục (HN)

3

UAZ-469

Chỉ huy

145421

001104

Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 3 (Đà nẵng)

4

UAZ-31512-6

Chỉ huy

646374

1203939

Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2 (TP HCM)

5

MERCEDEAS

Du lịch

229006

163901

Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2 (TP HCM)

6

UAZ-46912

Chuyên dùng đo lường

95601

9922

Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2 (TP HCM)

 

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo điều 38 luật đấu giá và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Giờ hành chính từ ngày 23/8/2018 đến 04/9/2018

- Địa điểm bán hồ sơ: Ban Vật tư-Thiết bị/ Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Số 11 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. (SĐT liên hệ: 0975.939.701- Đ/c Thọ)

5. Thời gian, địa điểm xem thực tế xe ô tô bán đấu giá:

- Thời gian: Ngày hành chính từ ngày 30/8/2018 đến 4/9/2018.

- Địa điểm xem xe ô tô bán đấu giá: Các nhà đấu giá tham gia đấu giá, sau khi mua Hồ sơ dự đấu giá nếu có nhu cầu xem hàng thực tế tại đơn vị thì chủ động liên hệ với Hội đồng đấu giá (qua Phòng Tham mưu-Kế hoạch/ Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, điện thoại liên hệ: ĐTQS 069.698.388 trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Giờ hành chính từ ngày 23/8/2018 đến 04/9/2018

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tham mưu-Kế hoạch/ Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Số 11 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

7. Giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm là 56.744.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu bẩy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 9h00 ngày 07/9/2018.

- Địa điểm mở đấu giá: Cục Tiêu chuẩn – Đo lường –Chất lượng/ Bộ Tổng Tham mưu, Số 11 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội./.