Ngày 7/9/2018, đấu giá vật tư thanh lý tại thành phố Hồ Chí Minh

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị thanh lý.

Giá khởi điểm của tài sản: 120.000.000 đồng. Chưa bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/8/2018 đến ngày 04/9/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Ngày 24/8/2018 và ngày 25/8/2018.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/9/2018 đến ngày 06/9/2018. Số tiền đặt trước 12.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 07/9/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120.