Ngày 7/9/2018, đấu giá thanh lý xe mô tô, ô tô, trạm nguồn điện, tàu thuyền, trang bị kỹ thuật và VTKT tại Nghệ An

(BĐT) - Hội đồng Xử lý tài sản năm 2018- Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 như sau:

Tên Cơ quan: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 - Hội đồng Xử lý tài sản năm 2018.

Địa chỉ: Số 124A, Đường Lê Duẩn, Phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 069789701.

Thông báo mời chào giá với nội dung sau:

1. Tên tài sản: Thanh lý tài sản xe mô tô, ô tô, trạm nguồn điện, tàu thuyền, trang bị kỹ thuật nhóm 2 và vật tư kỹ thuật xe máy cấp 5 gồm 03 lô hàng như sau:

- Lô số 1: 14 xe mô tô, 120 xe ô tô;

- Lô số 2: 05 xe ô tô;

- Lô số 3: 02 trạm nguồn điện, 03 tàu thuyền, 06 trang bị nhóm 2 và 512 danh mục vật tư kỹ thuật xe máy cấp 5.

Giá khởi điểm:

Lô số 1: 730.800.000 đồng; Lô số 2: 65.950.000 đồng; Lô số 3: 117.046.193 đồng. Tổng cộng: 913.796.193 đồng.

2. Hình thức lựa bán đấu giá tài sản: Khách hàng trong và ngoài quân đội có có giấy phép kinh doanh phế liệu kim loại; có đủ khả năng tài chính, khả năng thu gom phế liệu.

3. Phương thức lựa chọn: Đấu giá rộng rãi, công khai; lựa chọn nhà thầu đấu giá cao nhất.

4. Thời gian phát hành HS: Từ 15 giờ 00, ngày 30/8/2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 07/9/2018.

5. Địa điểm phát hành HS: Phòng Xe - Máy/ CKT-QK4, số 124A Đường Lê Duẩn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Giá bán 01 bộ HS: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng).

7. Tiền đặt cọc: 45.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm triệu đồng).

8. Hạn cuối nhận hồ sơ: 15 giờ 00, ngày 07 tháng 9 năm 2018.

9. Thời điểm mở hồ sơ đấu giá: 15 giờ 00, ngày 07 tháng 9 năm 2018.