Ngày 7/9/2018, đấu giá tài sản xe ô tô tại Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: xe ô tô con 04 chỗ ngồi, biển số đăng ký 63A-005.36, nhãn hiệu TOYOTA, số loại CAMRY, số máy 63D0915, số khung 63D0915, Nhật Bản sản xuất năm 1991, màu sơn xám, loại nhiên liệu xăng, xe đã qua sử dụng.

Tình trạng xe: phuộc yếu, nội thất cũ, vỏ xe hỏng, bình ắc quy hỏng, đồng mục ở vài vị trí, xe sử dụng trên 20 năm, quá trình sử dụng đã sửa chữa nhiều lần, hiện trạng xe đã lâu không hoạt động.

Nơi có tài sản đấu giá: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, địa chỉ: số 25/100 đường Mỹ Trang, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 30/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 04/9/2018.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 51.500.000đồng (Năm mươi mốt triệu, năm trăm ngàn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/hồ sơ (Mười triệu đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/9/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/9/2018 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 04/9/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 14 giờ 00 phút ngày 07/9/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.