Ngày 7/9/2018, đấu giá tài sản thanh lý của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa Thành (Tây Ninh)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 do Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa Thành:

- Đấu giá chặt hạ cây xanh (cây tràm vàng, cây dầu, cây giá tỵ, cây xà cừ…) trong khuôn viên tại Sân Vận động huyện Hòa Thành.

- Giá khởi điểm: 177.828.453 đồng. Tiền đặt trước: 27.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 04/9/2018 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đấu giá tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ, ngày 07/9/2018 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh;Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.