Ngày 7/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 do UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ: TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá:

a) 01 lô đất có ký hiệu LT01, tọa lạc tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

- Diện tích: 100,4 m2 (Một trăm phẩy bốn mét vuông)

- Giá khởi điểm: 132.628.400đ (Một trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi tám ngàn, bốn trăm đồng)

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

b) 04 lô đất (Từ thửa số 1 đến thửa số 4) tọa lạc tại khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

- Tổng diện tích: 321,7 m2 (Ba trăm hai mươi mốt phẩy bảy mét vuông)

- Tổng giá khởi điểm: 6.364.191.000đ (Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm chín mươi mốt ngàn đồng)

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

c) 26 lô đất (Từ thửa số 1 đến thửa số 26) tọa lạc tại khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

- Tổng diện tích: 4.659 m2 (Bốn ngàn, sáu trăm năm mươi chín mét vuông)

- Tổng giá khởi điểm: 19.240.295.720đ (Mười chín tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, hai trăm chín mươi lăm ngàn, bảy trăm hai mươi đồng)

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

(Có danh sách chi tiết các lô đất kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 04/9/2018 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 13/8/2018 đến ngày 04/9/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 21/8/2018 tại khu đất đấu giá;

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 07/9/2018 tại UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

4. Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục nhiều vòng

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá của mỗi vòng đấu: 02% (Hai phần trăm) giá khởi điểm của từng vòng đấu giá.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

+ Các lô đất có giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng thì mức thu là 100.000 đồng/hồ sơ.

+ Các lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ.

+ Các lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng thì mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm

- Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

- CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

- Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định (Đúng tên khách hàng tham gia đấu giá, đúng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá và đủ số tiền đặt trước theo quy định). Khách hàng nộp bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713.860.216