Ngày 7/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 40 ô đất ở đô thị, tại Khu đất sau Hạ tầng kỹ thuật kè bờ tả Sông Hồng, Tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, như sau: 

 

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tiền đặt trước
(đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ hồ sơ)

I

Khu Liền kề 1 (Gồm 19 ô đất, tổng diện tích 2.218,5m2)

1

Ô số 1

154,5

3.000.000

50.000.000

200.000

2

Ô số 2

99,0

3.000.000

50.000.000

200.000

3

Ô số 3

103,0

3.000.000

50.000.000

200.000

4

Ô số 4

108,0

3.000.000

50.000.000

200.000

5

Ô số 5

112,0

3.000.000

50.000.000

200.000

6

Ô số 6, ô số 16

115,0

3.000.000

50.000.000

200.000

7

Ô số 7, ô số 15

118,0

3.000.000

50.000.000

200.000

8

Ô số 8, ô số 14

121,0

3.000.000

50.000.000

200.000

9

Ô số 9, ô số 13

122,0

3.000.000

50.000.000

200.000

10

Ô số 10, ô số 12

123,0

3.000.000

50.000.000

200.000

11

Ô số 11

124,0

3.000.000

50.000.000

200.000

12

Ô số 17

111,0

3.000.000

50.000.000

200.000

13

Ô số 18

107,0

3.000.000

50.000.000

200.000

14

Ô số 19

102,0

3.000.000

50.000.000

200.000

II

Khu liền kề 2(Gồm 19 ô đất, tổng diện tích 1.762,0m2)

1

Ô số 1

147,0

3.000.000

50.000.000

200.000

2

Ô số 2 đến ô số 6

89,0

3.000.000

50.000.000

200.000

4

Ô số 7 đến ô số 19

90,0

3.000.000

50.000.000

200.000

III

Khu liền kề 3(Gồm 02 ô đất, tổng diện tích 175,0m2)

1

Ô số 55 và ô số 56

87,5

3.000.000

50.000.000

200.000

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28, 29, 30/08/2018 (Trong giờ hành chính), tại Khu đất sau Hạ tầng kỹ thuật kè bờ tả Sông Hồng, Tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá.

Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 04/09/2018, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai hoặc về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng trước 16h00 ngày 04/09/2018.

Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 04, 05, 06/09/2018, nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai số 0951001119999, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

Lưu ý: Yêu cầu khi khách hàng tham gia đấu giá phải có đầy đủ chứng từ nộp tiền đặt trước, trường hợp khách hàng không có giấy nộp tiền đặt trước coi như hồ sơ đó không hợp lệ và bị loại khỏi phiên đấu giá.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 07/09/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai. ĐT: 0866319555.