Ngày 7/9/2018, đấu giá gỗ xẻ, tròn nhóm III, V và VII tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 do Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum ủy quyền như sau: