Ngày 7/9/2018, đấu giá cây cao su tại Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 do Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

2. Tài sản đấu giá

7,44291 ha cao su kinh doanh gắn liền trên QSDĐ do nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm tại Nông trường Bù Đốp, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. QSDĐ có giấy chứng nhận số CN 089224 , số vào sổ CT 10802 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 13/7/2018. Thời hạn thuê đất đến ngày 27/6/2067. Người mua được tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định.

Giá khởi điểm: 4.131.402.000đ (Bốn tỷ, một trăm ba mươi mốt triệu, bốn trăm lẻ hai ngàn đồng) (Đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 04/9/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ anh Hoàng Anh, SĐT liên hệ: 0944.276.164, để được hướng dẫn xem tài sản.

- Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 13/8/2018 đến 16h00 ngày 04/9/2018 (trong giờ hành chính).

- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 13/8/2018 đến 16h00 ngày 04/9/2018 (trong giờ hành chính), tại Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 9h00 phút ngày 07/9/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4. Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Trung tâm phát hành, phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại 02 địa điểm là: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

- Giá trả tối thiểu: 4.131.402.000đ (Bốn tỷ, một trăm ba mươi mốt triệu, bốn trăm lẻ hai ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.

5. Điều kiện tham gia đấu giá

Tổ chức, đơn vị, cá nhân có tư cách pháp nhân nhân có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính, thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất hàng năm theo quy định tại Điều 56, Luật đất đai năm 2013 và có nhu cầu tham gia đấu giá.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Phải có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

- Có CMND/ Sổ hộ khẩu/ Thẻ căn cước và Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính.

- Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định.

- Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860. 216 hoặc xem tại: