Ngày 6/9/2018, đấu giá cho mặt bằng bãi đậu xe khách Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ năm 2018 - 2019

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ mời đấu giá gói “Cho thuê mặt bằng bãi đậu xe khách Bệnh viện năm 2018 - 2019” ngày 6/9/2018 như sau:

Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 08 năm 2018 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 09 năm 2018 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Phòng TCKT, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, số 04 Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Giá bán 1 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng.        

Thời gian đóng nhận hồ sơ: 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 09 năm 2018.

Thời gian tổ chức mở hồ sơ: 08 giờ 10 phút, ngày 06 tháng 09 năm 2018.

Bảo đảm dự đấu giá: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu đồng).

Chi tiết xin liên hệ: Phòng TCKT, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.