Ngày 6/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất ở trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào ngày 6/10/2018 như sau:

1. Vị trí 1: - Khu Rừng Chẽ, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông gồm 05 ô đất.

Diện tích 120,0 ÷ 336,0m2. Giá khởi điểm: 1.200.000đ ÷ 2.500.000 đ/m2.

- Khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông gồm 01 ô đất.

Diện tích 131,0m2. Giá khởi điểm: 3.100.000 đ/m2.

2. Vị trí 2: Khu 6 (Chân chim) xã Thượng Nông, huyện Tam Nông gồm 10 ô đất.

Diện tích 160,0 ÷ 209,8m2.  Giá khởi điểm: 700.000 đ/m2.

3. Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000đ ÷ 500.000đ/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Từ 18.000.000đ/ô đến 50.000.000đ/ô.

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: TT Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ)

5. Bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 03/10/2018 tại UBND các xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá.

- Tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 03/10/2018 tại Phòng TCKH huyện Tam Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 01/10 và 02/10/2018 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND thị trấn Hưng Hóa, UBND xã Hương Nộn và UBND xã Thượng Nông.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Vị trí 1: 08h00’ ngày 06/10/2018 tại hội trường UBND thị trấn Hưng Hóa.

Vị trí 2: 13h30’ ngày 06/10/2018 tại hội trường UBND xã Thượng Nông

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số:2714201001967 tại Agribank - CN Tam Nông, Phú Thọ.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính) Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215; Phòng TCKH, phòng TNMT huyện Tam Nông hoặc UBND các xã, thị trấn.