Ngày 5/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá QSDĐ tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản ngày 5/9/2018 như sau: