Ngày 5/11/2018, đấu giá 4 Máy phát điện đã qua sử dụng, hư hỏng tại Khánh Hòa

(BĐT) - Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đấu giá Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2018 do Kho Bạc Nhà Nước Khánh Hòa ủy quyền như sau:

Nội dung thông báo như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CN Công ty CPDV Đấu giá Trung Nam.

- Địa chỉ: 76A-76B Nguyễn Thị Minh Khai – P.Tân Lập – Nha Trang – Khánh Hoà

- Số điện thoại: 02583.887979

2. Người có tài sản đấu giá: Kho Bạc Nhà Nước Khánh Hòa

- Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám – P. Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hoà

- Số điện thoại: 02583.522427

3. Tài sản đấu giá: 04 Máy phát điện đã qua sử dụng, hư hỏng không sử dụng được. Nước ngoài sx từ 2005-2007.

4. Giá khởi điểm: 204.734.000 đồng. Tiền đặt trước: 40.900.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 29 & 30/10/2018 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày 23/10/2018 đến ngày 31/10/2018 (trong giờ hành chính), tại trụ sở CN Công ty.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 23/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/10/2018 (trong giờ hành chính), tại trụ sở CN Công ty.

8.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 05/11/2018, tại trụ sở CN Công ty.

9. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.