Ngày 5/10/2018, đấu giá cổ phần Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV vào ngày 5/10/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

Giới thiệu về doanh nghiệp: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh,…

Vốn điều lệ 3.000.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 32.927.400 cổ phần

Lần đấu giá:         2

Thời gian đấu giá: 05/10/2018

Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 32.927.400 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:         32.927.400 cổ phần

Ngày phát hành:  05/10/2018