Ngày 4/9/2018, đấu giá vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ tại Trường Tiểu học Thành Công A (Hà Nội)

(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản ngày 4/9/2018 như sau:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm: Lô vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ của nhà cửa, trụ sở làm việc, vật kiến trúc để thực hiện dự án xây dựng, cải tạo tổng thể Trường Tiểu học Thành Công A. Bao gồm: 

STT

Tên, chủng loại tài sản

ĐVT

Khối lượng

1

Thép trong bê tông

kg

25.085,82

2

Cổng Sắt

kg

138,00

Giá khởi điểm: 126.119.100 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, một trăm mười chín nghìn, một trăm đồng).

Giá khởi điểm không gồm thuế VAT, chi phí di chuyển vật liệu ra khỏi kho bãi.

2. Nơi có tài sản: tại Trường Tiểu học Thành Công A, địa chỉ: Khu D, tập thể Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/ 01 hồ sơ.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Bên có tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Thành Công A, địa chỉ: Khu D, tập thể Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

7. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 024.32121723.

Kế hoạch cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày bán đấu giá 02 ngày tại Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tự đi xem tài sản hoặc liên hệ trước để được sắp xếp xem tài sản tại Trường Tiểu học Thành Công A trong thời gian từ ngày thông báo đến trước ngày bán đấu giá 02 ngày.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 26010000313271 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ ngày 04/9/2018 tại Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.