Ngày 4/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2018 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Kar ủy quyền như sau:   

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền cho Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và thuê đất tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar do UBND huyện Ea Kar quản lý, sử dụng tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar bao gồm:

STT

Kí hiệu tên thửa đất

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Hệ số góc

Gía đất theo QĐ 43/2014/QĐ-UBND; QĐ 22/2017/QĐ-UBND

UBND tỉnh phê duyệt

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

Giá đất ở (đồng/ m2)

Giá khởi điểm (đồng/ thửa)

Tiền đặt trước 20%)

1

1

13

590,00

1,20

11.000.000

1,20

47.616.000

28.000.000.000

5.600.000.000

2

2

13

296,00

1,00

11.000.000

5,32

46.800.000

13.852.800.000

2.770.560.000

3

3

13

289,00

1,00

11.000.000

5,32

46.800.000

13.525.200.000

2.705.040.000

4

4

13

280,00

1,00

11.000.000

5,32

46.800.000

13.104.000.000

2.620.800.000

5

5

13

267,00

1,00

11.000.000

5,32

46.800.000

12.495.600.000

2.499.120.000

6

6

13

235,00

1,00

7.000.000

7,71

43.200.000

10.152.000.000

2.030.400.000

7

7

13

256,00

1,00

7.000.000

7,71

43.200.000

11.059.200.000

2.211.840.000

8

8

13

278,00

1,00

7.000.000

7,71

43.200.000

12.009.600.000

2.401.920.000

9

9

13

318,00

1,00

7.000.000

7,71

43.200.000

13.737.600.000

2.747.520.000

Tổng cộng:

127.936.000.000

25.587.200.000

Tổng giá khởi điểm: 127.936.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 01/9/2018 (trong giờ hành chính).

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04/9/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Điện thoại: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509 - 0947178182; Fax: (0262) 3707879).