Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 4/10/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin ủy quyền như sau: