Ngày 31/8/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại Quận 1, TPHCM

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá tài sản Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Đấu giá tài sản Đông Nam Á, địa chỉ: 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28 – 30 – 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM: ĐT: 028.38231 880 (400).

Tài sản đấu giá: QSDĐ và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 58, tờ bản đồ số 23, địa chỉ: 22 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.  Diện tích đất: 92,23m2. DTXD: 560,41m2.

Giá khởi điểm: 98.820.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 9.882.000.000 đồng.

- Thời hạn bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/08/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/08/2018 đến ngày 29/08/2018 (trong giờ hành chính). Tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 31/08/2018.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Đông Nam Á.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Đấu giá tài sản Đông Nam Á, địa chỉ: 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM; ĐT: 0903750388.