Ngày 31/8/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột -  Địa chỉ: Số 01 Lý Nam Đế, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: QSD đất gồm 06 thửa đất tại đường Y Bih AlêÔ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu thửa đất

Tờ bản đồ

Diện tích/ thửa (m2)

Giá khởi điểm/ đồng

Tiền đặt trước/ đồng

Bước giá/ đồng

01

Thửa 33

84

100

2.600.000.000

390.000.000

20.000.000

02

Thửa 34

84

100

2.600.000.000

390.000.000

20.000.000

03

Thửa 35

84

100

2.600.000.000

390.000.000

20.000.000

04

Thửa 36

84

100

2.600.000.000

390.000.000

20.000.000

05

Thửa 37

84

100

2.600.000.000

390.000.000

20.000.000

06

Thửa 38

84

100

2.600.000.000

390.000.000

20.000.000

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Tổng giá khởi điểm: 15.600.000.000 đồng (Mười lăm tỷ, sáu trăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31/8/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Hình thức, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 05 vòng). Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.