Ngày 31/8/2018, đấu giá máy xúc lật bánh lốp tại thành phố Hồ Chí Minh

(BĐT) - Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam –CN Bến Nghé ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam –CN Bến Nghé.

3. Tài sản đấu giá: 03 chiếc máy xúc chuyên dùng 

Stt

Tài sản

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

ĐVT

SL

Giá khởi điểm (ĐVT: Đồng)

Tiền đặt trước (ĐVT: Đồng)

1

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Kawasaki, biển số: 50LA-1929, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: KAWASAKI.

Số động cơ: PE6-181042T

Số khung: 90N1-0284

Xe

01

427.500.000

42.750.000

2

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Hala HA380, biển số: 50LA-1869, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: HALA HA380.

Số động cơ: 34867396

Số khung: 7361405

Xe

01

405.000.000

40.500.000

3

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Hala L380, biển số: 50LA-1808, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: HALA L380.

Số động cơ: 23556244

Số khung: HA380-1137K

Xe

01

382.500.000

38.250.000

4

TỔNG CỘNG

03

1.215.000.000

121.500.000

4. Tổng giá khởi điểm: 1.215.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm mười lăm triệu đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 22/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018 .

- Địa điểm: 2/38 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, Nhà Bè, TP.HCM

6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000đồng/ hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 21/8/2018 đến ngày 28/8/2018.

- Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM.

7. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí

Số tài khoản: 186 10000168106 tại Ngân hàng Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hàm Nghi.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 28/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018.

8. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 21/8/2018 đến ngày 28/8/2018.

- Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 31/8/2018 tại Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948 765 673