Ngày 3/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/1/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: